ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN
 
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
HNX HSX UPCOM
 

 

Danh sách công ty niêm yết

Từ khóa:               Chọn nhiều mà CK ví dụ: stb,acb,shs
Click các link trên thanh tiêu đề để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 319
STT Mã CK Tên công ty Ngành nghề Ngày GD đầu tiên KLNY đầu tiên Giá NY/GD đầu tiên Khối lượng đang lưu hành Cổ Phiếu Quỹ KLNY Giá hiện tại Vốn thị trường BIỂU ĐỒ
1 AAM Công ty cổ phần Thủy sản Mekong Thủy Sản 24/09/2009 8,100,000 38 9,139,864 2,200,000 8,100,000 24.8 (-0.1) 285 1 month
2 ABT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre Thủy Sản 25/12/2006 3,300,000 90 11,058,307 2,548,900 3,300,000 40.3 (1.9) 527 1 month
3 ACC Công ty cổ phần bê tông BECAMEX Vật Liệu Xây Dựng 30/06/2011 10,000,000 25 10,000,000 0 10,000,000 23.8 (-0.2) 239 1 month
4 ACL Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang Thủy Sản 05/09/2007 9,000,000 81 18,399,675 0 9,000,000 11.6 (-0.2) 267 1 month
5 AGD Công ty cổ phần Gò Đàng Thủy Sản 07/01/2010 8,000,000 25 11,999,930 0 8,000,000 52.5 (-2.5) 562 1 month
6 AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang Thủy Sản 02/05/2002 7,887,578 30 12,779,288 80,000 7,887,578 19.9 (0.9) 270 1 month
7 AGR Công ty cổ phần Chứng khoán NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chứng Khoán 10/12/2009 120,000,000 32 211,200,000 800,000 120,000,000 5 (0) 1,102 1 month
8 ALP Công ty cổ phần Alphanam Thương Mại 18/12/2007 30,000,000 79 192,484,413 0 30,000,000 7 (0) 1,367 1 month
9 ANV Công ty cổ phần Nam Việt Thủy Sản 07/12/2007 66,000,000 117 65,605,250 394,750 66,000,000 6.2 (0.1) 436 1 month
10 APC Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 05/02/2010 8,640,000 35 11,440,600 7,400 8,640,000 10 (0.3) 117 1 month
11 ASIAGF Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACB 26/02/2012 24,008,000 10 24,008,000 0 24,008,000 10 (0) 242 1 month
12 ASM Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang Xây Dựng 18/01/2010 9,912,600 38 39,736,202 0 9,912,600 7.9 (-0.2) 342 1 month
13 ASP Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha Nhóm Dầu Khí 15/02/2008 12,600,000 50 22,829,996 0 12,600,000 3.9 (0.1) 82 1 month
14 ATA Công ty cổ phần NTACO Thủy Sản 08/09/2009 10,000,000 20 11,999,998 0 10,000,000 4.6 (0.2) 62 1 month
15 AVF Công ty Cổ phần Việt An Thủy Sản 23/11/2010 22,500,000 25 22,500,000 0 22,500,000 5.9 (-0.3) 146 1 month
16 BAS Công ty cổ phần BASA 11/11/2008 9,600,000 18 9,600,000 0 9,600,000 1.5 (0.1) 0 1 month
17 BBC Công ty Cổ phần Bibica Thực Phẩm 19/12/2001 5,600,000 27 15,371,192 49,590 5,600,000 16 (0) 228 1 month
18 BCE Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương Xây Dựng 28/06/2010 20,000,000 30 30,000,000 0 20,000,000 8 (0) 240 1 month
19 BCI Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh Bất Động Sản 16/03/2009 54,200,000 27 72,267,000 0 54,200,000 15.3 (0) 1,250 1 month
20 BGM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang Khoáng Sản 20/06/2011 16,800,000 30 16,800,000 0 16,800,000 4.1 (-0.2) 55 1 month
21 BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Thực Phẩm 20/12/2006 16,200,000 60 29,997,580 0 16,200,000 14.7 (0) 519 1 month
22 BIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng- Bảo hiểm 06/09/2011 66,000,000 11.5 65,000,000 1,000,000 66,000,000 6.3 (-0.2) 416 1 month
23 BMC Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định Khoáng Sản 28/12/2006 1,311,400 50 12,392,630 0 1,311,400 43.5 (-1.6) 608 1 month
24 BMI Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh Ngân hàng- Bảo hiểm 28/11/2006 43,400,000 74.1 75,500,000 0 43,400,000 7.4 (-0.2) 604 1 month
25 BMP Công ty cổ phần nhựa Bình Minh Nhựa - Bao Bì 11/07/2006 10,718,000 67 34,340,472 0 10,718,000 41.2 (0.3) 1,288 1 month
CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN Download dữ liệu Excel
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   Kế tiếp>>
    Hiển thị 1 - 25 của 319

Bản quyền nội dung thuộc Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Tín.
Địa chỉ: Tầng 1&2, Toà nhà 40 Phan Bội Châu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (+84)4 39411566 - (+84)4 39411568 ; Fax: (+84) 4 39411592 Email info@viet-tin.com